SFS 2010:1560 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.