SFS 2010:1561 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.