SFS 2010:1563 Lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.