SFS 2010:1570 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.