SFS 2010:1574 Lag om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.