SFS 2010:1578 Förordning om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.