SFS 2010:1579 Förordning om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.