SFS 2010:1581 Förordning om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.