SFS 2010:1582 Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.