SFS 2010:1583 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.