SFS 2010:1588 Förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.