SFS 2010:1589 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.