SFS 2010:1595 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.