SFS 2010:1598 Förordning om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.