SFS 2010:1599 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.