SFS 2010:1661 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.