SFS 2010:1662 Förordning om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.