SFS 2010:1665 Förordning om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.