SFS 2010:1666 Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.