SFS 2010:1670 Förordning om ändring i förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.