SFS 2010:1671 Förordning om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.