SFS 2010:1672 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.