SFS 2010:1674 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.