SFS 2010:1676 Förordning om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.