SFS 2010:1678 Förordning om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.