SFS 2010:1680 Förordning om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.