SFS 2010:1684 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.