SFS 2010:1688 Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.