SFS 2010:1691 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.