SFS 2010:1699 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.