SFS 2010:1780 Förordning om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.