SFS 2010:1783 Förordning om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.