SFS 2010:1790 Förordning om ändring i förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.