SFS 2010:1882 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.