SFS 2010:1884 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.