SFS 2010:1887 Lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.