SFS 2010:1889 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.