SFS 2010:1894 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.