SFS 2010:1898 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.