SFS 2010:243 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.