SFS 2010:362 Lag om polisens allmänna spaningsregister;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.