SFS 2010:364 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.