SFS 2010:369 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.