SFS 2010:370 Lag om ändring i brottsbalken;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.