SFS 2010:371 Lag om ändring i brottsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.