SFS 2010:374 Lag om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.