SFS 2010:378 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.