SFS 2010:379 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.