SFS 2010:380 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.