SFS 2010:387 Förordning om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.